concert / tour dates

 • Kat & Roman Kostrzewski, Vader, Gruzja, Jad, Clairvoyance

  2021-07-29
  29 lipca - Kraków @ Nowa Rezydencja
  30 lipca - Poznań @ Skwer Play
  31 lipca - Warszawa @ Letnia Scena Progresji

  Zasady bezpieczeństwa:
  - Przestrzeń koncertu będzie specjalnie zabezpieczona oraz zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami rządu.
  - Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest jednocześnie do utrzymania odstępu 1,5m od innych osób (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe) oraz zakrycia nosa i ust środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, chusta itp.).
  - Na wejściu dostępny będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
  - Przed wejściem na koncert sprawdzana będzie temperatura uczestników.
  - Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia ze sobą oświadczenia o stanie zdrowia i przekazania go organizatorowi na wejściu- bit.ly/OŚWIADCZENIE_COVID-19
Kraków - www.facebook.com/events/3072283279669142/
Poznań - www.facebook.com/events/505271557555233
Warszawa - www.facebook.com/events/315716126787423